Проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре"Младежки център Добрич 

гр. Добрич 9300
пл. Стария орех 1
тел.: 058 602 535,   058 600 050
Ел. поща: info@ycd.bg
Мими Иванова
Директор
м: 0884 311 426
Неделчо Кирчев
Счетоводител
м: 0884 311 425
Стефка Петкова
Касиер
e: stefka180@mc-dobrich.org
т: 058 600 148
ф: 058 602 535
м: 0884 311 427
Николай Николов
Младежки работник
м: 0886 018 351
Цветелина Добрева
Младежки работник
м: 0894 386 344