Проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре"
РАБОТИЛНИЧКИ ЗА МАРТЕНИЦИ
Младежките работници и ромските медиатори към МЦ "Захари Стоянов" по проект "Младежки център Добрич- Вашето утре" организираха четири работилници за мартеници в седмицата 23-27 март. С голям интерес в изработката на мартеници се включиха партньорите ни от СОУ "Димитър Талев", СОУ "Любен Каравелов", както и младежите от БМЧК, младежи от ЦОП и ЦНСТ-Добрич, младежите от дневния център за хора с увреждания . 

Изработените мартеници бяха раздадени на 1 Март в МБАЛ, на деца и младежи в неравностойно положение и на старческия дом в града. 

Благодарим на всички които се включиха в работилниците за мартеници и зарадваха много младежи и възрастни хора.