Проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре"
СЕМИНАР НА ТЕМА "РАБОТА В ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР"
Семинар на тема "Работа в обществен сектор" с младежи от ОМЦ "Захари Стоянов" гр.Добрич и служители на Община Добрич , бе проведен на 10.03.2015г от консултанти на Център за кариерно ориентиране -Добрич.