ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ
Екипът на Младежки център - Добрич взе участие в събитие на Регионален исторически музей - Добрич, по време на което бе представен Проект „ANOTHERWAY“. Целта е да се подобри качеството на живот на хората със зрителни увреждания и да се докоснат до природното и културното наследство чрез активиране на всички сетива с подходящи техники и методи.