НАУЧИ НЕЩО НОВО!
Покрай библиотеката във фоайето на Младежки център - Добрич можеш да научиш нещо ново по всяко време!