Проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре"
ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ “ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ СРЕД НАС“
Младежки център – Добрич и Фондация Лумос, България
организират
 
 
ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ
   „Децата с увреждания сред нас?“
 
Р Е Г Л А М Е Н Т
 
Целта на конкурса е да провокира младите хора, да си задават въпроси, да си отговарят и да откриват нови методи за общуване с тези деца в общността ни. Задачата е да се стимулира толерантността към различните и да се формира в младите съзнание на равнопоставеност между хората.
 
Условия за участие:
 
  1. В конкурса могат да вземат участие млади хора на възраст 14 – 18 години.
Участниците  трябва да представят есе на тема :  „Децата с увреждания сред нас?“ с обем до три стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред, включително интервалите).
  1. Към всяко есе трябва да е изписана следната контактна информация:
  • Трите имена
  • Възраст
  • Точен адрес, телефон, електронна поща
  • Учебно заведение
  1. Крайния срок за изпращане на есетата за участие в конкурса е 10.11.2017г. на адрес: гр.Добрич 9300, Общински младежки център „Захари Стоянов“ П.К.№ 15, или на  електронна поща: mcdobrich@mc-dobrich.org ;  mcdobrich@abv.bg ;
 
Награден фонд:
 
Първа награда – 300 лв. и публикуване на есето на интернет страницата на Lumos Bulgaria.
 
Втора награда – 200 лв.
 
Трета награда – 100 лв.
 
Оценяване:
 
Оценяването ще се извърши от компетентно жури.   
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич и Lumos Bulgaria.
 
За информация :
Младежки център – Добрич, тел.: 0884 311 428; 058 6026 91;