Проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре"
ИЗЛОЖБА НА КЛУБ "МИНЕРАЛОГИЯ"
Минералогията е наука, която свързва знания от различни области като физика, химия, биология, география, които се представят по разбираем за децата начин. Клуб „Минералогия“ към Младежки център създава среда за сближаване и подкрепа на любознателни младежи и техните родители с общи интереси към науката и природата.
През периода от 02 до 06 юли в Младежки център – Добрич, може да бъде разгледана годишната изложба на Клуб „Минералогия“, с ръководител Димитър Димитров – учител по география. 
В изложбата могат да бъдат разгледани минерали намерени от участниците в клуба, както и от личната колекция на Димитър Димитров.