МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР - ДОБРИЧ С УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ МИНИ-ФЕСТ
Младежки център - Добрич взе участие в дейснотите на младежки мини-фест на открито "Щъктук-там". Младежките работници участваха в "Младежка инфо точка" на 14-ти юни на площад "Свобода" и в среща за доброволчеството, организирана в Младежки център - Добрич.