СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ДАРИЯ ПАНАЙОТОВА
И отново НАГРАДАааааа този път от XIII Национален конкурс "Вода и климатични промени",Община Русе
Честита СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на ДАРИЯ ПАНАЙОТОВА - 7г., от АРТ КЛУБ" ЦВЕТНО" при Младежки център-Добрич с рък.Олга Иванова. Въпреки странностите в живота ни през последните месеци, магията на детските рисунки може да предизвика слънце в душите ни!☀️