Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев" е един от най-авторитетните и доказани музикални форуми в страната.

Конкурса е ежегоден, за индивидуални изпълнители на поп и рок музика от страната и чужбина на възраст от 11 до 30 г.

Организатори: Община град Добрич и Младежки център - Добрич

Под патронажа на Кмета на Община град Добрич.

Мотото на конкурса е: "Не на наркотиците, не на страха, да пазим природата, да спасим човечеството!"

Мисия:

Да се даде възможност на деца и младежи да представят постигнатото на международна сцена.  

Цели:

- Предоставяне на сценична изява на млади таланти;

- Подкрепа на талантливи изпълнители;

- Междукултурен обмен;

- Създаване на приятелска атмосфера за споделяне на добри практики и създаване на нови контакти между участници, ръководители, родители и жури.   

Отличеният с Гранд При участник, получава авторска статуетка, създадена специално за конкурса от скулптора Георги Стефанов.

В международното жури са участвали специалисти от Русия, Гърция, Румъния, Израел, Грузия и др.

Поглед във времето:

29.04.1988 г. - Първи национален конкурс за авторска песен - гости от Дания, Чехословакия, бившия СССР.

1989 - 1990 г. - Втори и трети национален конкурс за авторска песен за млади изпълнители на забавна песен.

1991 - 1994 г. - Четвърти, пети, шести и седми конкурс за поп-рок изпълнители.

1996 г. - Осми национален конкурс за поп-рок изпълнители с международно участие. -Председател на журито Васил Найденов - Първа награда - Галин Кулов - Добрич.

1997 г. - Девети национален конкурс за поп-рок изпълнители с международно участие -Председател на журито Васил Найденов - Първа награда - Нели Ненкова - Добрич.

1998 г. - Десето издание - Председател на журито - Маргарита Хранова - Първа награда - Детелина Димитрова - Добрич.

1999 г. - Единадесето издание - участници от България, Румъния и Русия - Председател на журито - Лили Иванова - Наградата "Сарандев" - Августина Атанасова - Добрич.

2000 г. - Дванадесето издание - участници от България, Русия, Украйна, Румъния - Председател на журито - Борис Карадимчев - Наградата "Сарандев" - Боряна Христова - Варна.

2001 г. - Тринадесето издание - участници от България, Русия, Югославия, Гърция - Председател на журито - Георги Христов - Наградата "Сарандев" - София Лазопулу - Гърция - Солун.

2002 г. - Четиринадесето издание - участници от България, Русия, Гърция, Кипър, Румъния, Армения, Сърбия - Председател на журито - Здравко Желязков - Наградата "Сарандев" - Весела Желева - България – Шумен.

2003 г. - Петнадесето издание - участници от България, Русия, Грузия, Узбекистан, Гърция, Кипър, Турция, Македония - Председател на журито Орлин Горанов - Наградата "Сарандев" - Стоян Петров - България - Ст.Загора.

2004 г. - Шестнадесето издание - участници от България, Русия, Грузия, Молдова, Израел - Председател на журито Маргарита Хранова - Наградата "Сарандев" - Мария Николаева - България.

2005 г. - Седемнадесето издание - участници от България, Македония, Русия, Узбекистан, Израел, Казахстан, Грузия - Председател на журито - Йорданка Христова - Наградата "Сарандев" - Георги Данчев - България.

2006 г. - Осемнадесето издание - участници от България, Русия, Узбекистан, Израел, Казахстан - Председател на журито - Вили Казасян - Наградата "Сарандев" - Диана Заятидинова - Узбекистан.
 
2007 г. - Деветнадесето издание - участници от България, Молдова, Русия, Узбекистан, Израел, Казахстан, Румъния, Малта, Словения - Председател на журито - Вили Казасян - Наградата "Сарандев" - Георги Дюлгеров - България.

2008 г. - Двадесето издание - участници от България, Израел, Казахстан, Румъния, Беларус - Председател на журито - Нели Рангелова. Наградата "Сарандев" - Михаела Филева - България.

2009 г. - Двадесет и първо издание - участници от България, Унгария, Хърватска, Израел, Казахстан, Русия - Председател на журито - Маргарита Хранова - Наградата "Сарандев" - Никола Чочев - България.

2010 г. - Двадесет и второ издание - участници от България, Русия, Казахстан, Израел, Румъния, Украйна - Председател на журито - Тони Димитрова - Наградата “Сарандев” - Максим Мацышин - Русия.

2011 г. - Двадесет и трето издание - участници от България, Украйна, Израел, Русия, Беларус, Грузия, Председател на журито - Хайгашод Агася - Наградата “Сарандев” - Диана Михайловна Пашук - Беларус.

2012 г  - Двадесет и четвърто издание  - участници от България, Украйна, Русия, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Израел - Председател на журито - Хайгашод Агасян - Наградата "Сарандев” - Траян Мартинов Костов - България.

2016 г. - Двадесет и пето издание - участници от България, Гърция, Казахстан, Молдова, Грузия. Председател на журито Хайгашот Агасян. Наградата "Сарандев" - Мирела Димитрова - България.

2017 г. - Двадесет и шесто издание - участници от България, Сърбия, Гърция, Казахстан. Председател на журито Хайгашод Агасян. Наградата "Сарандев" - Гулнара Кошенова - Казахстан.

2018 г. – Двадесет и седмо издание - участници от България, Гърция, Украйна, Молдова и Казахстан. Председател на журито Хайгашод Агасян - Наградата "Сарандев“ Айджън Жумбаев – Казахстан.

Станете част от глобалния музикален свят!