Проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре"
С решение на Общински съвет от 01.09.1985 г. се открива  Средно образователно училище „Любен Каравелов“ в квартал Балик-град Добрич. През учебната 1985/86 г. в училището работят 60 учители и 4 възпитатели, а през следващата учебна година то се разраства и обхваща 58 паралелки с 1804 ученика, обучавани от близо 100 педагози.
СОУ „Любен Каравелов“  осигурява:
  • Красива обстановка с добра материална база
  • Приобщаване към училищения живот чрез участия в различни празници на групата и училището.
  • Качествено обучение
  • Условия за развиване на умения в областта на изкуствата (хореография, модерен балет, музика, изобразително изкуство) и спорта


На учениците се предлага балансиран режим, съобразен с възрастовите им особености, желанията и потребностите им според избрания от тях профил. Обучението се провежда от високо квалифицирани специалисти. Учениците имат възможност за:
  • Сертифициране на компютърните им знания и умения
  • ECDL тест-център
  • Извънкласни занимания
  •  Активен отдих и спорт.

www.karavelov.com