Проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре"
Норвежката асоциация на местните и регионални власти е една от организациите на местни власти в Европа с най-богат опит и история и множество примери за добри практики в сферата на взаимодействието с централната власт, ефективното и прозрачно управление на местни финанси, междуобщинското сътрудничество за предоставяне на обществени услуги и активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво.

www.ks.no