Дата: 15, 16 и 17 май 2019 г.
Място: Младежки център – Добрич, България
Организатори: Община град Добрич и Младежки център – Добрич
Под патронажа на: г-н Йордан Йорданов – кмет на град Добрич
Мото на конкурса: „Не на наркотиците, не на страха, да пазим природата, да спасим човечеството!”

 

РЕГЛАМЕНТ

 

В XXVIII Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“ могат да вземат участие млади певци – индивидуални изпълнители от 11 до 30 годишна възраст, разпределени в три възрастови групи:

 

Първа възрастова група – от 11 до 14 години

Втора възрастова група – от 15 до 18 години

Трета възрастова група – от 19 до 30 години

 

Възрастта се определя към 31 декември 2019 г.

__________________________________________________________________________________

Конкурсът преминава в два етапа:

 

ПЪРВИ ЕТАП ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ

Приемат се заявки за участие придружени с демозаписи и се определят  допуснатите до Втори етап на конкурса.

Срок за подаване на заявки и демозаписи17 април 2019 г.
на e-mail: omc.dobrich@gmail.com

или на адрес: гр. Добрич – 9300, пл. „Стария орех”№1, П.К.15

 

Демозаписите да включват до две песни в един от следните  формати – WAV, MP3, MP4, MPG, AVI. Можете да изпратите и линк към видео с ваше изпълнение. Желателно е една от песните да е на роден език.  Не е задължително песните, с които се представя участникът в Първия етап да са конкурсните песни.

Селекционна комисия прослушва демозаписите и допуска до участие във Втория етап на конкурса.

 

Допуснатите до Втори етап участници ще бъдат уведомени по електронна поща до 25 април 2019 г.

 

ВТОРИ ЕТАП


15 май – Първа конкурсна вечер – представяне на песен на роден език

16 май – Втора конкурсна вечер – представяне на песен по избор

17 май – Гала концерт и връчване на наградите

 

Допуснатите до Втория етап на конкурса се представят и в двете конкурсни вечери.

Изпълненията са на живо, а музикалният съпровод се осигурява от участниците.

Инструменталите предварително се изпращат най-късно до 10 май 2019 г.,
на e-mail: omc.dobrich@gmail.com,
или на адрес: гр. Добрич – 9300, пл. „Стария орех”№1, П.К.15

Участниците се оценяват от компетентно международно жури.

__________________________________________________________________________________

Награден фонд - 5000 лв.

 

Присъждат се:
 

Grand prix - 1000 лева, авторска статуетка и грамота


Във всяка възрастова група:

Първо място – парична награда, приз и грамота

Второ място – парична награда, приз и грамота
Трето място – парична награда, приз и грамота

Поощрителни и специални награди

__________________________________________________________________________________

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - 30 ЛЕВА

  • По банков път, платена предварително на Младежки център-Добрич до 10 май 2019 г.:

 

Банка:                                          ОБЩИНСКА БАНКА АД

BIC:                                              SOMBBGSF

IBAN:                                            BG88SOMB91303110002200

Основание за плащане:            Име на участник, град, конкурс „Сарандев“

 

При регистрацията в първия ден на конкурса се представя копие от документ, удостоверяващ платена такса участие в конкурса.

 
  • В брой, платена в деня на регистрацията.

_________________________________________________________________
 

Организаторите поемат разходите за настаняване на участниците през трите конкурсни дни!

Разходите за транспорт и храна са за сметка на участниците.

__________________________________________________________________________________

При регистрацията в първия ден на конкурса се тегли жребий за реда на явяване.

__________________________________________________________________________________

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАЯВКИ ДО 17 АПРИЛ 2019 г.!

Подробна информация във връзка с конкурса можете да откриете тук:    
www.ycd.bg; Facebook: CompetitionSarandevDobrich

__________________________________________________________________________________
 

ЗА КОНТАКТИ:

Т: 0892 244 960 - Елена Карабельова

Т: 0888 008 483 - Мариела Рачева

Т: 0884 311 428 - Силвия Венелинова

 

e-mail: omc.dobrich@gmail.com

 
Заявка за участие
Декларация за съгласие