Проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре"Народно читалище "Романо дром-2002" е учредено на 12.12.2002г. в град Добрич и е вписано в Националния регистър на читалищата на Република България.
Основните дейности на Народно читалище "Романо дром - 2002" са насочени към поддържане на библиотека с читалня, развиване на любителското художествено творчество, съхраняване и развитие на школите и клубове по интереси и реализиране на разнообразни културни дейности - концерти, чествания, детски и младежки дейности. 
Към момента в читалището функционират следните школи и клубове:

  • Танцова школа;
  • Музикална школа;
  • Вокална група;
  • Клуб по художествено творчество;
  • Младежки клуб;
  • Женски клуб;
  • Оркестри - "Романодром", "Универсал" и "Шувари".


Народно читалище "Романо дром - 2002" се включва активно в социалното и културно развитие на град Добрич.