ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 02.12 - 07.12.2019
Зала Понеделник
02.12
Вторник
03.12
Сряда
04.12
Четвъртък
05.12
Петък
06.12
Събота
07.12