ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 21.01 - 26.01.2019
Зала Понеделник
21.01
Вторник
22.01
Сряда
23.01
Четвъртък
24.01
Петък
25.01
Събота
26.01