ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 18.01 - 23.01.2021
Зала Понеделник
18.01
Вторник
19.01
Сряда
20.01
Четвъртък
21.01
Петък
22.01
Събота
23.01