ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 18.03 - 23.03.2019
Зала Понеделник
18.03
Вторник
19.03
Сряда
20.03
Четвъртък
21.03
Петък
22.03
Събота
23.03