ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 01.06 - 06.06.2020
Зала Понеделник
01.06
Вторник
02.06
Сряда
03.06
Четвъртък
04.06
Петък
05.06
Събота
06.06