ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 17.02 - 22.02.2020
Зала Понеделник
17.02
Вторник
18.02
Сряда
19.02
Четвъртък
20.02
Петък
21.02
Събота
22.02