ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 05.04 - 10.04.2021
Зала Понеделник
05.04
Вторник
06.04
Сряда
07.04
Четвъртък
08.04
Петък
09.04
Събота
10.04