ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 20.05 - 25.05.2019
Зала Понеделник
20.05
Вторник
21.05
Сряда
22.05
Четвъртък
23.05
Петък
24.05
Събота
25.05