ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 06.04 - 11.04.2020
Зала Понеделник
06.04
Вторник
07.04
Сряда
08.04
Четвъртък
09.04
Петък
10.04
Събота
11.04