ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 30.11 - 05.12.2020
Зала Понеделник
30.11
Вторник
01.12
Сряда
02.12
Четвъртък
03.12
Петък
04.12
Събота
05.12