ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 15.07 - 20.07.2019
Зала Понеделник
15.07
Вторник
16.07
Сряда
17.07
Четвъртък
18.07
Петък
19.07
Събота
20.07