ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 28.09 - 03.10.2020
Зала Понеделник
28.09
Вторник
29.09
Сряда
30.09
Четвъртък
01.10
Петък
02.10
Събота
03.10