ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 01.03 - 06.03.2021
Зала Понеделник
01.03
Вторник
02.03
Сряда
03.03
Четвъртък
04.03
Петък
05.03
Събота
06.03