ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 27.01 - 01.02.2020
Зала Понеделник
27.01
Вторник
28.01
Сряда
29.01
Четвъртък
30.01
Петък
31.01
Събота
01.02