ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 06.07 - 11.07.2020
Зала Понеделник
06.07
Вторник
07.07
Сряда
08.07
Четвъртък
09.07
Петък
10.07
Събота
11.07