ГРАФИК НА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ 14.10 - 19.10.2019
Зала Понеделник
14.10
Вторник
15.10
Сряда
16.10
Четвъртък
17.10
Петък
18.10
Събота
19.10