Тази дейност ще се изпълнява в три етапа както следва:
 
ЕТАП 1:
 
Идентифициране на рисковите групи и рисковете за развитие на младите хора, семействата им и социалната среда, в която живеят, както и на техните нужди от адекватни услуги. Предвидено е това да се осъществява в тясно сътрудничество с партньорите по проекта - Читалище "Романо дром - 2002", СОУ "Любен Каравелов" и СОУ "Димитър Талев". Ще бъдат обхванати младежи на възраст от 15 до 29 години, в т. ч. такива в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи.
 
ЕТАП 2:
 
След идентифициране на проблемите и нуждите на описаните рискови групи ще бъдат наети експерти, работещи предимно с деца и младежи от рискови групи - двама ромски медиатори, двама психолози, петима младежки работници, заети в центъра.
 
ЕТАП 3:
 
Доразвиване нa дейностите и разширяване на услугите в центъра с цел да се отговори на потребностите на целевите групи и включване на нови участници. В рамките на младежкия център осъществяват дейността си студия, клубове и групи по интереси с различна насоченост. Като надграждане на резултатите от предните два етапа, в рамките на този етап ще се сформират още няколко такива групи, за да се даде възможност да се включат по-голям брой младежи, включително от целевата група. За целта ще бъдат сформирани допълнително 4 групи: клуб "Хип- хоп танц и музика", клуб "Фолклор", Школа по приложни изкуства и Фото - видео клуб. 

По-късното стартиране на проекта доведе до съкращаване на времето за реализация на дейностите, в следствие, на което се спестиха финансови средства. Чрез проучване на интересите на младите хора, извършено от младежките работници и ромските медиатори, се определиха клубовете, школите и групите по интереси, с цел разширяване на обхвата на младите хора в дейностите на центъра. Сформирани бяха 13 нови форми с приблизително 195  участници: Карате; Волейбол – 2 групи; Баскетбол – 2 групи; Плуване – 2 групи; Лека атлетика; Тенис на маса; Латино танци; Вокална група; Театрално студио; Танцов театър.