По проект е предвидено се да се организират културни, обучителни и мотивационни мероприятия (семинари и обучения), в които активно ще имат възможност да се включват и младежи, в т.ч. и такива от целевата група, и родители, като тези дейности имат за цел подпомагането на личностното развитие и социалната интеграция на младите хора. Ще се организират и проведат следните  мероприятия:

I. Мотивационни мероприятия:
 
1. Двудневен семинар на тема "Първи стъпки към успешна кариера" - в семинара ще се включат две групи по 15 ученици, в т.ч и такива от целевата група, които завършват своето средно образование към училищата-партньори по проекта. Целта е тези млади хора да направят най-подходящия за тях избор в професионалната си ориентация.
 
II. Образователни мероприятия:
 
2. Тридневно училище за родители, в което активно ще участват основно родителите (2 групи от по 15 човека) на деца и младежи в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи. Родителите ще бъдат подбрани с помощта на ромските медиатори, които ще водят и обучението
 
3. Академия  "Млад лидер" - в това мероприятие ще се  включат две групи от по 15 човека, които в продължение на по 3 дни ще се обучават на лидерски качества и умения. По време на заниманията си участниците ще имат възможност да осмислят собственото си поведение и взаимоотношенията, които изграждат с останалите, да експериментират и усвояват нови и по-ефективни модели на поведение и стратегии в междуличностните отношения.
 
4. Семинар "Здравословен начин на живот" - той ще се проведе в рамките на 2 дни и в него ще вземат участие 20 участници. Основната тема на обсъждане е "Зависимост от наркотици и алкохол, безопасен секс".
 
5. Викторина "Аз познавам историята на моя роден град" - участници ще бъдат 2 отбора с по осем ученици от двете училища, партньори по проекта, които ще се състезават в два отбора едни срещу други. Всички зададени въпроси ще бъдат тясно свързани с историята на Добрич, с цел обогатяване знанията на младото поколение.
 
III. Културни мероприятия:
 
6. Пленер  „Големите учат малките” - пленерът ще се проведе в рамките на 3 дни, като в него ще вземат участие общо около 15 участници. Участниците ще рисуват на различни места из градския парк. По време на това мероприятие големите ще учат малките, споделяйки своите знания и талант с малките участници, като ще им помагат и насърчават техните умения в рисуването. Пленерът ще приключи с изложба на всички нарисувани рисунки през трите дни.
 
7. Работилница „От детските ръце и със сърце” - предвижда се провеждането на тази работилница да се случи преди  честването на няколко празника -  Баба Марта, Великден, Байрам и Коледа.
 
8. Конкурс "Надпяване" - в конкурса ще вземат участие деца и младежи от музикалните групи към Младежки център.
 
9. "Дни на младежката активност" - мероприятието ще се реализира в рамките на 3 дни и ще бъде посветено на превръщането на град Добрич в по-чисто и привлекателно място за живеене. Ще бъде подкрепено от местни НПО, работещи в сферата на опазването на околната среда. В рамките на тази дейност ще се включат деца и младежи и са предвидени различни инициативи с еко насоченост.