Екипът от младежки работници и ромски медиатори ще бъде обучен през септември 2014 г. и септември 2015 г. от експерти от Съвета на Европа по Компонент 3. След проведените обучения, екипът ще има за задача да формулира и изпълни мини проекти, допринасящи за подобряване благосъстоянието на децата и младежите в общината, интеграцията на младежите в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Тези мини проекти ще имат още за задача и стимулиране участието на общността, неправителствените организации и община Добрич в работата на МЦ Добрич, както и развиване способностите на младите хора при вземане на решения, свързани с обществения живот на града. Крайната цел е да се наложи практиката за културен, образователен или социален обмен на деца и младежи, вкл. и в неравностойно положение.

Понастоящем шест са одобрените мини проекти, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта: 

Мини проект 1 - "Курс "Воден спасител" - предвижда включването и обучението на 15 младежи от целевата група за придобиване на квалификация "Воден спасител". Обучението е с продължителност 3 месеца, 65 учебни часа, разпределени в 21 часа теория и 44 часа практика.

Мини проект 2 - "Курс "Ограмотяване" - като тук е предвидено включване на 10 младежи от целевата група, навършили 16 години и са неграмотни. Обучението ще бъде провеждано в рамките на 5 месеца по учебна програма и методически указания на МОН, като хорариумът на курсовете е 600 учебни часа. Лицата, определени за участие в курса, преминават през тест за диагностициране на входящо ниво на грамотност, а при приключване на обучението - тест за изходящо ниво. Успешно издържалите теста за ниво на постигната грамотност получават удостоверение за завършен курс "Ограмотяване".

Мини проект 3 - "Спортувам-Общувам" - състои се в организиране и провеждане на 2 спортни турнира (футболен и тенис на маса). Във футболния турнир ще вземат участие 16 отбора от по 8 играчи (в т.ч. и от целевата група) и ще продължи 5 дни, а в турнира по тенис на маса ще вземат участие 32 души, в т.ч. и от целевата група, и ще бъде с продължителност 1 ден.

Мини проект 4 - "Фестивал "Extreme connection" - ще се проведе в рамките на няколко дни през септември 2015г. на територията на Градски парк "Св. Георги", където се намира и скейт-паркът. Фестивалът ще има за цел да обедини различните съвременни изкуства и екстремни прояви, които са насочени основно към младежите като най-активна група в уличната градска култура. Планирани са следните инициативи - скок от пръст за маунтийнг байк, рисуване на скейт парка с графити, игра на хек и стрийт танци. Диджеи ще зареждат обстановката, свободно каране, тренировки по скейт, кънки и бмх, работилници за графити, кънки, скейт, бмх, маунтийнг байк, екстремна фотография и дизайн, обучение за млади диджеи, нощно каране. Ще има изпълнения на младежки рок банди, диджей пърформънс, опън майк сешън, където микрофонът ще бъде предоставен на всеки, който пожелае да изпълни нещо в рими под звуците на фънки хип хоп грамофони. Ще има и безплатни уроци по скейт, кънки, вело, графити, екстремна фотография и кинематография. Събитието ще бъде подсигурено с полиция, пожарна безопасност и медицинско обслужване.

Мини проект 5 - "Фестивал на талантите" - този фестивал ще обедини различни области от развитието на младежта. В рамките на един ден, на открити пространства в града ще се обособят няколко ателиета, в които с помощта на модератори-професионалисти всеки ще може да изяви или открие своя талант. Събитието има за своя цел да създаде условия за сближаване на младежите посредством езика на изкуството, спорта и традициите. 

Мини проект 6 - "Подвижно кино" - инициативата има за цел да послужи, както за излъчване на разнообразни филмови материали с цел забава за младежта (най-вече за младежи, които не могат да си позволят да ходят на кино или театрални продукции), така и за излъчване на образователни филмови материали с цел информация или образование (напр. филми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, предпазване от употребата на наркотични вещества, сексуално здраве и др.).