Проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре"
В края на изпълнението на проекта е предвидено лицензиран одитор да извърши одит и да изготви одитен доклад по финансовото изпълнение на проекта. Докладът ще съдържа пълна информация за всички финансови аспекти на изпълнението за периода на реализиране на проекта.