Строително ремонтни дейности и доставка на обзавеждане и оборудване за Младежки център Добрич.
  • полагане на топлоизолации по стени, покриви и подове, подмяна на амортизирана дограма с нова ПВЦ такава;
  • подмяна на амортизирана водопроводна и канализационна мрежи вътре в сградата, подобряване отводняването на покривните пространства и ремонт на санитарните възли;
  • подмяна на съществуващите електрически инсталации, електрически табла и подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи такива;
  • подмяна на тръби на отоплителната инсталация, реконструкция на котелната инсталация, и реконструкция на системите на вентилация и отопление на зрителната зала;
  • обособяване на "кампус" с  35 легла и ремонтиране на зали с цел създаване на условия за извършване на дейностите в Младежкият център;
  • обновяване на Концертна зала с модерен интериор, оборудвана със съвременни технологии в озвучаването и сценичното осветление за провеждане на концерти, конференции и семинари, както и безопасна сценична механизация.