Информационна кампания

01.09.2014

В момента се провежда Информационна кампания, организирана от младежките работници и ромските медиатори към Младежки център Добрич. Тя има за цел да бъдат обходени всички училища в град Добрич, за да бъдат запознати младежите с дейностите на Младежкия център, като това от своя страна ще им даде възможност да споделят своите интереси и какво предпочитат да вършат през свободното си време! На базата на информацията, събрана от тази Информационна кампания Екипът ще организира конкретни дейности и инициативи, съобразени именно с тези желания.