Обучение на ромските медиатори в София по Компонент 3 от Програма "Деца и младежи в риск"

10.11.2014