Среща-дискусия с представители на Ромския образователен фонд

03.06.2014