Стартираща пресконференция на Проект BG06-102 "Mладежки център Добрич - Вашето утре"

03.12.2014

Първа пресконференция на проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, се проведе на 3 Декември 2014г. от 11:00ч. в лоби бара на ПАРК ХОТЕЛ “ИЗИДА”.
Проектът бе представен от зам.-кметовете Надежда Петкова и Камелия Койчева и ръководителя на проекта Мариела Николова. Още веднъж бяха заявени основните цели – привличане в общността на младежи на възраст между 15 и 29 години, а също и получаването на знак за качество от Съвета на Европа. Това ще стане възможно чрез модернизиране на Младежкия център и създаване на нови възможности за пълноценно прекарване на свободното време.
Също така младежките работници и ромски медиатори към проекта имаха възможността да разкажат с какви полезни за града си мероприятия са се занимавали през последните месеци, както за това, което им предстои – участие в общинския Коледен базар на пл.”Демокрация”.