Обучителен семинар в Европейския младежки център в Страсбург

20.04.2015

Обучителният семинар бе на тема “Борба с антициганизма чрез обучение в човешки права”