Неформално обучение по случай "Международен ден на мигранта"

15.12.2015

Младежки център Добрич проведе неформално обучение в човешки права с участието на доброволците от БМЧК, по случай 18-и декември – Международния ден на мигранта.
В рамките на обучението бяха анализирани предизвикателствата от принадлежност към определено социално малцинство или културна група. Младежите определиха темата на обучението като много сериозна и актуална.
Младежките работници се стремят да създадат условия за нови асоциативни мрежи и съвместни инициативи между партньори в сферата на неформалното образование. Младежите взеха участие в адаптации на ролеви игри от наръчници на Съвета на Европа.