Академия "Млад лидер"

07.12.2015

Младежки център Добрич осъществи мотивационно мероприятие “Академия млад лидер”, което се проведе в периода от 7-ми до 12-ти декември в ЧЕУ “Леонардо да Винчи”. В него участие взеха две групи по 15 младежи на възраст от 15 до 29 години от шест добрички училища, Център за настаняване от семеен тип и Център за обществена подкрепа 2.
Основната цел на обучението бе участниците да разширят знанията си за лидерство, лидерски стил и поведение, както и да усвоят ефективни лидерски умения. Академията беше структурирана като групово-диманичен тренинг с личностна насоченост. Предвидени бяха разнообразни интерактивни методи и техники, ролеви игри, презентации, симулации, демонстрации, работа в малки групи и дискусии.
По време на заниманията си участниците имаха възможността да осмислят собственото си поведение и взаимоотношенията, които изграждат с останалите, да експериментират и да усвоят нови и по-ефективни модели на поведение, както и различни стратегии в междуличностните отношения.