Младежки обмен в Осло, Норвегия

08.06.2015

От 9 до 12 юни 2015г. екипът по проекта участва в младежки обмен в градовете Осло и Драмен, Норвегия. Този обмен се осъществи с помощта на норвежкия партньор по проекта – Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS). Целта на обмена бе да се запознаят двете страни с дейността си, да обменят опит и практики в сферата на младежките политики, зачитането на демократичните права на децата и младежите в неравностойно положение и реинтеграцията им в общността.