Участие в Национално обучение „Образование чрез спорт”

26.03.2015

Екипът взе участие в национално обучение „Образование чрез спорт”. Обучението е част от европейската инициатива „Сега се движим” и кампанията Европейска седмица на физическата активност и спорта MOVE WEEK. То се провежда с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Сдружение на общините в България. Обучението бе насочено към педагогически специалисти (директори, учители по физическо възпитание и спорт, педагози, педагогически съветници), младежки работници и представители на организации, които ползват физическата активност като инструмент за възпитание и развитие. Основните теми, които покрива обучението, включват образователния подход – обучение чрез спорт, методология на образованието чрез спорт, практически упражнения и др.
„Образование чрез спорт” за област Добрич се организира с подкрепата на МИКЦ Добрич и се проведе в интерактивната зала на библиотека “Дора Габе”. Обучението бе еднодневно, безплатно, като участниците получиха сертификати, пакет материали и достъп до уеб-ресурси по темата.