Обучение "Първи стъпки към успешна кариера"

02.12.2015

В рамките на 4 дни, две групи от по 15 младежи, взеха участие в обучение “Първи стъпки към успешна кариера”. Участниците бяха на възраст 17-18 години, от училищата СОУ “Д.Талев” и СОУ “Л. Каравелов” – партньори по проект BG06-102 “Младежки център Добрич – Вашето утре”. Чрез обучението участниците усвоиха умения за търсене на работа, чрез различни методи: ролеви игри, проучвания на случаи (case study), дискусии, имитиране на истински ситуации (симулации), работа в малки групи и др.
Младежите проявиха изключителен интерес и се научиха да:
• разпознават различни модели за избор на професия, теории за кариерно развитие и да прилагат тези знания в собствената си ситуация;
• формулират цели за кариерно развитие и да познават основните стъпки при планиране на кариера;
• познават и използват различни инструменти за оценка (самооценка) на интереси, ценности, лични качества и умения;
• разпознават предприемачеството, като специфична форма на професионална реализация.
Младите хора дадоха висока оценка за проведеното обучение и изразиха готовност за участие в други обучения на подобни теми с цел надграждане на наученото (анкета за оценка на обучението).