Презентация в ПГ по Туризъм на Кампанията "Движение за език без омраза" на Съвета на Европа

16.12.2015

Младежки център Добрич представи на младежи от ПГ по Туризъм кампанията на Съвета на Европа “Движение за език без омраза”.