Работно посещение в Младежки център Добрич

13.05.2015

По време на работното посещение беше проведена и Информационна Кампания, целяща да запознае редица млади хора, отпаднали от образователната система, от квартал на Добрич с преобладаващо ромско население, за възможността да продължат образованието си.