Ранни бракове

13.11.2015

На 13.11 2015г. от 11.00ч. се проведе лекция на тема ” Ранни бракове и образование” с група млади хора
в “ОУ Йордан Йовков” заедно с Националната мрежа на здравните медиатори.

Главна цел бе да се мотивират младежи от ромската общност да гледат положително към образованието си и да се запознаят с проблемите, които се срещат при ранните бракове.