Ромска Младежка Конференция в Будапеща

19.10.2015

От 19 до 22 октомври 2015 г. се състоя Ромска младежка конференция 2015 в Европейски Младежки Център – Будапеща, в която взе участие Бедрие Менду – ромски медиатор към Младежки център Добрич.
Конференцията се организира от Съвета на Европа. Тя е насочена към дискутиране на настоящите ромски въпроси и бъдещи политики, ориентирани към участниците и включване на ромски младежи.

Целта на конференцията беше:

• Да бъдат обсъдени опита и практиките на Плана за действие “Ромска младеж” на Съвета на Европа;
• Да се насърчи вкючването на ромски младежи в процеса на изготвяне на младежките политики и програми в рамките на Съвета на Европа;
• Да се акцентира върху ролята на младите роми в борбата срещу антициганизма;
• Да се анализира сегашното място на ромските младежки въпроси с оглед националните политики за приобщаване на ромите, като например националните стратегии за интегриране на ромите и други подобни политики.