Връчване на документите за спасител

23.12.2015

На 23.12.2015 г. 15 младежи, издържали успешно изпитите за воден спасител, получиха свидетелствата си лично от кмета на Община Добрич Йордан Йорданов. Мероприятието се проведе от 15:00ч. в сградата на Общината. Обучението се осъществи по проект, финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Продължителността на курса „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ беше 3 месеца, 65 учебни часа, разпределени в 21 часа теория и 44 часа практика, а надграждащият курс на обучение за 10 младежи за „Воден спасител на открити водни площи и море“ – 36 учебни часа, от които 12 часа теория и 24 часа практика.

Курсът се проведе от Областен съвет на Български червен кръст – Добрич. Всички младежи показаха завидни умения в ситуации, в които се изисква светкавична намеса за осигуряване на безопасност на хора в беда, успешно издържаха изпитите си и ще получат свидетелство за воден спасител, присъединявайки се към редицата обучени кадри на Български червен кръст с професията воден спасител