Втора среща млади майки Общностен център

25.08.2015

Младежки център Добрич и Oбщностен център за деца и семейства организираха среща с млади майки на 25 август (вторник) от 11:00ч. в сградата на Общностен център за деца и семейства, в квартал “Балик”. Бяха разгледани интересни теми, свързани с проблемите на младите семейства с деца в ранна детска възраст. За целта на срещата присъстваха педиатър, медицинска сестра, юрист, медиатор, психолог и социален работник. Водещ бе д-р Еленка Димитрова, а главните теми бяха “Ваксинопрофилактика” и “Видове алергии и предпазни средства”. След това участниците свободно задаваха своите въпроси на специалистите.