Обучително посещение в Европейски младежки център в Страсбург

01.06.2015

Целта на обучителното посещение беше запознаване отблизо с начина на функциониране и различните дейностите на Европейски младежки център – Страсбург. Бе направено и оценяване на начина на работа на екипа. Запознаване с дейността на Европейската младежка фондация, помещаваща се в Европейски младежки център – Страсбург.