Среща с младежи на тема "Превенция на ранните бракове и насърчаване продължаването на образованието сред ромските младежи"

10.12.2015

На 10 декември Младежки център Добрич организира среща с младежи на тема “Превенция на ранните бракове и насърчаване продължаването на образованието сред ромските младежи” в училище “Панайот Волов”. Срещата протече при изключителен интерес от страна на младежите, тъй като темата е актуална сред ромската общност. Вследствие на ранните бракове голям брой младежи “отпадат” от образователната система, което води след себе си и ограничаване на по-нататъшната им социална и професионална реализация. Предстои да бъдат организирани още такива срещи като целта е да се обхванат колкото се може повече младежи, с които да бъдат обсъдени голяма част от проблемите на ромската общност и да се потърсят начини за тяхното решаване, като участниците заявиха, че с желание ще се включат по-нататъшните срещи.
От досега проведените срещи и анкети сред младежи от ромски произход неграмотността, ранните бракове, ниската степен на образование, безработицата и др., са едни от основните пречки за успешната реализация на младия човек.