Неформално обучение "Гняв, агресия и насилие"

20.01.2016

В мероприятието участваха 13 деца и младежи на възраст между 12 и 23, от които 8 момчета и 5 момичета, от ромски произход. Целта на мерoприятието бе да се разгледат и назоват етапите през които преминава човек за да се създаде ситуация в която риска от насилие е много голям. Под формата на дискусия се обсъждаха различните видове агресия, през какви етапи преминава и как, ако не се предотврати в зародиш, може се превърне в насилие.
Младежите взеха активно участие в дискусията, изказваха своите мнения как биха могли да реагират в определена ситуация, и до какви последици може да доведат негативните реакции.