„Гняв, агресия и насилие“ - среща-дискусия в ОУ "П. Волов"

27.01.2016

В срещата участваха младежи на възраст 15 години. Целта беше запознаване с характеристиките на гнева, агресията и насилието. Под формата на различни игри и решаване на казуси, се обсъдиха мненията на младежите как да разпознават гнева, насилието и агресията и как да се разграничват от тях.