РАБОТА НА ТЕРЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДЕЖИ В КУРС И РАБОТА КАТО ОЗЕЛЕНИТЕЛИ

03.06.2016

Екипът на Младежки център Добрич проведе работа на терен във връзка с включването в курс и работа като озеленители на младежи от 15 до 29 години чрез проект “Активни заедно”. Целта на инициативата е 42-ма млади граждани на град Добрич да бъдат включени в курс за професионална квалификация по професия “Работник в озеленяването”. След това 34 от тях ще бъдат назначени за 6 месеца на работа като озеленители в общинското предприятие “Устойчиви дейности и проекти”.