Среща - дискусия на тема "Активността и участието на младите хора в град Добрич"

22.02.2016

Среща-дискусия на тема “Активността и участието на младите хора в град Добрич” се проведе на 22 февруари от 18:00ч. в Младежки център Добрич. В нея се включиха около 15 от най-активните млади хора, които вземат участие в дейностите на младежкия център, а и в обществения живот на града ни.
На срещата бяха обсъдени събитията, от които са били част младежите. Участниците също така имаха възможността да научат любопитни подробности за работата на служителите в Младежки център Добрич. В края бе обсъдена и програмата с бъдещи мероприятия на центъра, където могат да участват младите.
Събитието се осъществява по проект „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.