Младежки обмен в Младежки център Брежице, Словения

15.08.2016

Екипът на Младежки център Добрич осъществи младежки обмен в Младежки център Брежице, Словения от 15 до 19 август 2016г. По време на посещението се обмениха добри практики за работата в младежкия сектор и младежките политики в Словения и България. Обменът се осъществи заедно с останалите три младежки центъра по програма BG06 “Деца и младежи в риск” от градовете Пловдив, Враца и Стара Загора, както и представители на МОН. Основни теми на младежкия обмен бяха: обсъждане на процедурата по кандидатстване и присъждане на Знак за качество от Съвета на Европа, работата на местната власт по отношение на младежта, както и начин на изграждане на мрежа между младежките центрове в Словения.