Работилница на човешките права

15.11.2016

На 15 ноември в Младежки център – Добрич се проведе работилница на човешките права в рамките на “Комплексно занятие по въпроси свързани с отбраната на страната”. Участие взеха над 100 младежи от СУ “Св.св. Кирил и Методий”, разделени в четири работни групи с фокус върху основни теми, свързани с човешките права. Младежите бяха провокирани да разсъждават заедно и да споделят своето мнение по следните въпроси: “Мир и насилие”; “Война и тероризъм”; “Миграция”; “Дискриминация и нетърпимост”. Младите хора проведоха интересни дискусии и изразиха своята гражданска позиция под формата на рисунки, мисли и послания.
След работилницата бе представена лекция по военно обучение от Военно окръжие, гр. Добрич. Събитието продължи с демонстрация, реализирана от курсанти от Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” – Шумен.