8 март - Международен ден на жената

02.03.2016

На 2 март, съвместно с екипите на всички младежки центрове в България по програма BG06 ,,Деца и младежи в риск”, които са и членове на Националния координационен комитет на кампанията на Съвета на Европа „Движение на език без омраза” 2016-2017г., екипът на Младежки център Добрич реализира обща инициатива, която бе предложена още по време на учредителната среща за създаването на НКК на кампанията на СЕ в България.
Екипът проведе беседа на тема: „Равенство между половете” с младежи от различни училища в страната на 8-ми март – Международния ден на жената.
Темата засегна един от главните приоритети и е част от общо четирите европейски дни за предприемане на действия на кампанията, а именно – сексизмът или т.нар. полова дискриминация.
Целта е да се намали нивото на употреба на езика на омраза сред младите хора независимо от пола на даден човек; да бъде премахнато убеждението, че единият пол е по-висш от другия, както и вкарването на различни полови роли в определени стереотипи, като това се осъществи чрез обща дискусия с младежите и използването на неформалните методи на образование, в които бяха включени.
Главна част от програмата беше прожектирането на видеоклип, в който всеки екип на Младежки център, отразява в кратко интервю човек от неговия град, който упражнява нетипична за пола си професия.