Картографиране на община Крушари

15.04.2016

В периода 11.04 – 15.04.2016 г. 2 младежки работници и 1 ромски медиатор от Младежки център – Добрич извършиха картографиране на община Крушари. 
Целта е: запознаване с проблемите и нуждите на младите хора на възраст между 15 – 29 години – какво правят, какво желаят да се случи в селата, в какви дейности биха имали желание да се включат и др. Един от методите за картографиране на региона е анкетиране на младежите, с цел придобиване на информация за желанията и интересите им, какво трябва според тях да се направи на местно и регионално ниво за подобряване на живота в селото. В тази инициатива бяха обхванати селата Крушари, Лозенец, Телериг и Ефрейтор Бакалово. Във всяко село, екипът се срещна и с представители на местните институции – община, образователни институции и бюро по труда, които изразиха голямо желание за сътрудничество с Младежки център Добрич, споделиха своят професионален опит с работата си с младежите и дори предложиха идеи които могат да бъдат лесно реализирани.
Картографирането на региона приключи с проведено неформално обучение на тема “Гняв, агресия и насилие в училище”. Мероприятието се проведе на 15.04.2016 г., от 09:00 ч. в читалище “Йордан Драгнев” и участие взеха 17 младежи от СОУ “Христо Смирненски” – Крушари. Те взеха активно участие в обучението, споделяха личен опит за различните видове агресии и насилие, с които са се сблъсквали, като споделиха и какви методи са употребявали при туширането им. Те заявиха своето желание да вземат участие и в други бъдещи мероприятия, организирани от екипа от младежките работници и ромски медиатори.