Международен младежки обмен с младежи от Македония

04.10.2016

В периода 04 – 06 октомври 2016г. Младежки център Добрич осъществи Международен младежки обмен с доброволци към НПО “Балкания”- Македония, работещи по различни проекти за интеграция на балканските страни, използвайки нестандартни и алтернативни методи .
В дните на посещението младежите имаха възможността да се запознаят с визията, мисията и целите на центъра, както й с добрите практики в реализирането на международни проекти на СУ”Димитър Талев” и СУ”Любен Каравелов” – партньори по проект BG06-102 “Младежки център Добрич – Вашето утре”.
Част от сесиите бяха посветени на неформалното образование като метод за обучение и развитие на младите хора. Младежите активно участваха и в провелото се неформално обучение в човешки права, в което фокуса бе насочен към правото на образование, на свобода на изразяване на убежденията и участие в управлението на държавата.
По време на обмена участниците се запознаха с културно-историческото наследство на град Добрич , като посетиха Архитектурно-етнографският музей „Стария Добрич” и изучаваха местния фолклор.