НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА МЛАДЕЖКИТЕ ЦЕНТРОВЕ

11.10.2016

С цел повишаване на качеството, изграждане и популяризиране на единни стандарти за младежка работа в България се проведе среща на младежките центрове по програма “Деца и младежи в риск”, компонент 1 “Грижа за младежи в риск”. В програмата на срещата бе заложено подписване на споразумение за съвместни дейности между четирите младежки центъра от Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич, както и приемането на етичен кодекс на Националната мрежа на младежките центрове. Участниците в срещата бяха представители на програмния оператор, управители на младежките центрове, представители на общините, младежки работници и ромски медиатори.