Среща-дискусия на тема "Дизайнерските дроги – рискове и опасност при тяхната употреба"

28.01.2016

На 28 януари 2016 г. от 14:55 ч. в СОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ се проведе среща на тема „Дизайнерските дроги – рискове и опасност при тяхната употреба“. В мероприятието участваха младежи на възраст 15 години. Целта бе да се разгледат и назоват различните видове дроги, до какви последици могат да доведат, защо се употребяват, какви са ефектите при тяхната продължителна употреба, как можем да разпознаем човек, който употребява определен вид дрога. В срещата участва Мария Няголова – психолог. Под формата на дискусия се обсъдиха и личните мнения на младежите срещу употребата на наркотици, как биха реагирали ако узнаят, че техен близък човек употребява наркотици и други важни въпроси по темата.