Младежки пленер в Ботаническа градина

17.09.2016

През изминалата слънчевата събота (17.09.2016г.) Младежки център Добрич организира еднодневен Пленер на открито в Ботаническа градина, град Балчик.
Участие взеха 15 младежи на възраст от 15 до 17 години, които не за първи път са част от дейностите на центъра. Основната цел на пленера бе стимулиране изявата и творческия потенциал на младите хора, чрез включването им в културно мероприятие, което създава условие за сближаване и креативно мислене посредством езика на изкуството.